جنگ کوروش با مادها | بلاگ

جنگ کوروش با مادها

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

اسناد موجود از منابع میخی بین النهرین حکایت از آن دارند که کوروش پس از به تخت نشینی در پارس، با بابل روابط سیاسی برقرار کرد تا از جانب غرب، خیالش آسوده باشد و احتمالاً هم زمان توجه خود را به شرق و شمال ایران نیز معطوف کرده بود. کوروش برای رهایی از یوغ مادها لشکرکشی خود را با حمله به دژ مادی پاسارگاد آغاز کرد و به گفتهٔ هرودوت، تنها سه طایفه از شش طایفهٔ ساکن پارس، به شورش او پیوستند اما از قرار معلوم، وی تعدادی از نجبای مادی را به طرف خود کشید.در این شورش، نبرد سختی درگرفت، نیکولاس دمشقی گزارش می دهد که در ابتدا اوضاع جنگ اصلاً به سود سپاه کوروش نبوده و پارس ها از برابر مادها که ار نظر تعداد سپاهیان، وضع بهتری داشتند گریخته بودند. زنان پارسی با دیدن مردانی که در حال فرار بودند بر آنان بانگ زدند که <<آیا می خواهید دوباره به همان جایی بروید که از آن جا به دنیا آمده اید؟>> این رفتار زن ها باعث شد مردان با سرسختی بیش تری بجنگند و فائق آیند.

کوروش احتمالاً توانسته است ظرف دو سال بعدی، کلیهٔ نیروهای مادی را از پارس بیرون کند. به گفتهٔ هرودوت، هنگامی که آستیاگ شنید که کوروش برای جنگ آماده می شود، قاصدی را نزد وی فرستاد و او را به دربار احضار نمود. کوروش پاسخ داد خیلی زودتر از آنچه انتظار می رود در آنجا حاضر خواهم شد. این عدم اطاعت کوروش از آستیاگ نشان یک طغیان بود. آستیاگ در سال ۵۵۰۰ پیش از میلاد همهٔ نیروهای کمکی خود را از شمال و شرق ایران برای لشکرکشی نهایی فراخواند. رویدادنامهٔ نبونعید گزارش می دهد: <<آستیاگ سپاه خود را به کار گرفت و به سوی کوروش، شاه انزان، تاخت تا او را از پای درآورد>>

کوروش پس از تسخیر ماد، رسماً خود را فرمانروای ماد خواند و لقب شاهان ماد را به خود اختصاص داد، اما در عمل سرزمین ماد توسط یک فرماندار پارسی اداره می شد. پارس ها سیستم ادارهٔ کشور را از مادها به عاریت گرفتند که خود آن ها نیز بسیاری از شیوه های آن را از آسوری ها به عاریت گرفته بودند.

جنگ کوروش با مادها.آثار باستانی. گنج ها و دفینه ها. ایران باستان. اسرار کاوش .فروش دستگاه و فلزیاب

...
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : سه شنبه 21 فروردين 1397 ساعت: 17:06