آیا استودان همان گوردخمه است ؟

ساخت وبلاگ
چکیده : اَستودان یا ستودان که از دو بخش اَستو- (هسته :استخوان) و -دان (جایگاه) تشکیل شده است به معنی ldquo;... با عنوان : آیا استودان همان گوردخمه است ؟ بخوانید :

 ستودان

اَستودان یا ستودان که از دو بخش اَستو- (هسته :استخوان) و -دان (جایگاه) تشکیل شده است به معنی ldquo;جایگاه نگهداری استخوانrdquo; است. این جایگاه ها که در دین مزدیسنا بخشی از آیین مردگان شمرده میشده حفره هایی است که به صورت های منتظم و چهارگوش یا نامنتظم و ساده در درون سنگ کوه از پیش ایجاد میشده اند و استخوان مردگان را پس از پوسیدن یا خورده شدن اجزاء غیر استخوانی لاشه توسط لاشخورها در ldquo;دخمهrdquo; بدانجا انتقال داده و در آن ها نگه میداشته اند. بعضی از مفهوم استودان تعریف های عهد ساسانی مشتمل بر نوشته های مذهبی و نام، در گذشته بوده است. مفهوم گوردخمه تعریف نیز روشی مشابه برای مردگان است.

بازمانده مفهوم استودان تعریف های کهن را می توان در شوشتر، نقش رستم، شهر ری و استان یزد، ایران مشاهده کرد.

اسرار کاوش...
ما را در سایت اسرار کاوش دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : چهارشنبه 28 آذر 1397 ساعت: 12:34