شهر های شاپور یکم ساسانی | بلاگ

شهر های شاپور یکم ساسانی

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

در زمان شاپور یکم طرح و روش مستطیل در شهر سازی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و هم آهنگی شهر با وضع طبیعی زمین نیز در نظر گرفته می شد در شهر گندی شاپورو بیشاپور از همین طرح مستطیل استفاده شد. شاپور اول دومین شاهنشاه ساسانی، پس از پدر به سلطنت رسید. شاهپور در زمره بانیان بزرگ شهرها اسمی از خود به یادگار گذاشته است. مسعودی در مروج الذهب شرح دادهاست که شاپور: <<... و ولایتها پدیدآورد و شهرها بنیاد کرد که به نام او معروف شد.>>حمزه اصفهانی گزارش دادهاست که: <<شاپور شهرهایی نیز بنا کرد، از آن جمله است نی شاپور، بی شاپور،... بی شاپور از شهرهای فارس است، و نیز نام ولایت است و به عربی نام آن را مختصر کنند و <<سابور>> گویند، شاپور این شهر را به جای شهری ساخت که طهمورث ساخته شده و به دست اسکندر ویران گشته و نام نخستین آن از میان رفته بود.

شهر های شاپور یکم ساسانی. آثار شناسی گنج. دفینه ها. آثار شناسی علائم باستانی. اسرار کاوش

...
نویسنده : بازدید : 16 تاريخ : جمعه 6 بهمن 1396 ساعت: 18:31