دفینه سردابه ها | بلاگ

دفینه سردابه ها

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

سَرداب یا سردابه خانه ای است که در زیر سطح زمین سازند تا در گرما به آن پناه برند و آب و مواد غذایی در آنجا نگاه می دارند تا خنک ماند.
سرداب ها معمولاً با بادگیرها و قنات خنک می شده اند.
یا معانی دیگر سردابه. [ س َ ب َ / ب ِ ] (اِ مرکب ) سرداب است که خانه ٔ زیر زمین باشد و خانه ٔ تابستانی بسیار سرد. (برهان ). خانه ای که در زیر زمین سازند و حوض آب سرد دارد و در گرمی تابستان آنجا خواب و استراحت کنند. (انجمن آرای ناصری ). خانه ای که برای سرد کردن آب راست کنند. (شرفنامه ٔ منیری ) : پس او را به زندان کردند و حیله کردند و بزیر زندان سردابه کندند تا بگریخت. (ترجمه ٔ تاریخ طبری بلعمی ). امیر مسعودرا نیز سردابه ای ساخت سخت پاکیزه و فراخ. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 128). بوسعید وی را در زیر زمین در سردابه زیر صفه پنهان کرد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 695).
سردابه دید حجره فرورفت یک دو پی
کرسی نهاده دید برآمد سه چار گام.
یکی از مکان هایی که در قدیم بخصوص در ساختمان های خانات مناطق مختلف ایران برای پنهان کردن دفینه استفاده می شد همین سردابه ها بودند .
از مکانهای مهم در سردابه ها برای پنهان کردن دفینه ها زیر و داخل پله های سوم و کف سردابه ها و زیر زمینهای ساختمان ها بودند.

ها.آثار باستانی. گنج ها و دفینه ها. ایران باستان. اسرار کاوش .فروش دستگاه و فلزیاب

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : سه شنبه 10 بهمن 1396 ساعت: 8:54