سنگ قبرهایی با نقوش چهار گوش یا مثلثی( 5ضلعی) | بلاگ

سنگ قبرهایی با نقوش چهار گوش یا مثلثی( 5ضلعی)

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

این سنگ قبرها نیز همچون گروه پیشین، کاربردی جنسیت گرا داشته اند، با این تفاوت که این قسم از سنگ قبرها بر روی قبور مردان، و به دو صورت ایستاده و خوابیده، کار گذاشته می شده اند. شکل این سنگ نیز همچون نمونه قبل قبرها شاید شکلی ممزوج باشد. ممزوجی از دو شکل پایه ا ی مربع و مثلث باشد. سنگی کامل از دو نیمه دو شکل کامل دیگر [نیمی از مربع و نیمی دیگر از مثلث] در سطرهای بالا نماد مربع تشریح شد. اما مثلث، در جایگاه ها و طرح های مختلف مفاهیم متفاوتی دارد. از جمله آن ها که رو به بالا باشد نماد آتش و جنس مذکر است. مثلثی که با خورشید و گندم در رابطه است نمادی از باروری است. نکته قابل توجه این است که در سنگ مزارهای لرستان، شکل مثلث در بالای سنگ گورها که صریحاً اشاره به بالا دارد نشانگر این تفکر است که بازگشت همه به سوی اوست.
علاوه بر آنچه که در سطور بالا به آن ها اشاره شد، شکل هندسی ظاهر این سنگ ها، به ویژه در دهه های متأخرتر و حتی در زمان های متقدم تر، بیشتر کارکردی پیکتوگرامی (علامت گونه) داشته است. بدین معنا که بیشتر علامتی متمایز کننده، برای راهنمایی بازماندگانی که قصد یافتن مزار فرد متوفی را داشته اند، بوده است. علائمی که به افراد برای تشخیص گورهای مختلف و جنسیت متوفی کمک می کرده اند. به علت مفصل و طولانی بودن مطلب و همچنین برای پرهیز از ابتر ماندن آن، بررسی نقوش، نقر شده بر روی سنگ گورهای منقوش به شماره بعد موکول می شود

با نقوش چهار گوش یا مثلثی( 5ضلعی).آثار باستانی. گنج ها و دفینه ها. ایران باستان. اسرار کاوش .فروش دستگاه و فلزیاب

...
نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : چهارشنبه 18 بهمن 1396 ساعت: 21:47