گورستان خالد نبي

تعرفه تبلیغات در سایت

امکانات وب

در سرزمين بزرگ ايران هميشه اقوام مختلفي با اعتقادات متفاوت وجود داشتند که با آن اعتقادات، زندگي مي shy;کرده، مناسك مذهبي خود را اجرا و با مردگان خود رفتار مي shy;نمودند و با روي کار آمدن حاكمان جديد، مردم، اعتقادات کهن خود را زير پاي نميshy; گذاشتند و هميشه در گوشه و کنار کشور خرده فرهنگهايي وجود داشته است که معمولاً با فرهنگ غالب، خود را ظاهراً هماهنگ کرده shy;اند و يا با تغيير اسم، محتواي اعتقادات خود را حفظ و بر فرهنگ و آئين جديد الصاق مي shy;کردند. به عنوان نمونه از عجيب خالدبني در استان گلستان ميshy; توان نام برد که جاده آن از شهر کلاله عبور ميshy; کند و بر قله کوه، مقبره خالد پيغمبر، پدر زن و خدمتکارش قرار گرفته است و در کنار آن زائرسرايي ساخته شده که ترکمنshy;ها براي زيارت و عبادت در آن اقامت مي shy;گزينند. مقبره خالد نبي بسيار طويل بوده و شايد درازاي آن به پنج متر برسد.

گورستان خالد نبي.آثار باستانی. گنج ها و دفینه ها. ایران باستان. اسرار کاوش .فروش دستگاه و فلزیاب

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : پنجشنبه 10 اسفند 1396 ساعت: 12:18
برچسب‌ها :